Rehab & Friskvård

MIn filosofi är att det fysiska måendet hänger ihop med det själsliga, oavsett vilken art man tillhör. Efter alla år i mitt arbete med hundproblem, har jag fått det bevisat. Gångerna är otaliga då ett sk problembeteende har bottnat i sjukdom eller smärta. Att leva med en långvarig smärta leder så småningom till en dålig välfärd för individen.

Precis som vi människor, mår även hunden bra av att träna sin kropp för att skapa en god förutsättning för ett långt och hälsosamt hundliv.

I takt med att operationstekniker förfinats och forskningen gått framåt, har man även insett rehabiliteringens betydande roll för att uppnå optimala resultat efter en skada eller en operation.
Idag remitterar många veterinärer sina patienter till fysioterapeuter och sjukgymnaster för att få bästa möjliga resultat.

Även friska hundar mår bra av att ha en god fysik. Kroppen mår generellt mycket bättre då en fysisk träning upprätthålls och hunden som individ har bättre förutsättningar att klara av att leva ett aktivt  hundliv.

Oavsett anledning, är man varmt välkommen till vår klinik.
Vi utgår alltid från den unika individens förutsättningar och skapar möjligheter utifrån det.
Har man en hund med "problematiska" beteenden finns det sjävklart utrymme för det. Kontakta oss gärna vid eventuella funderingar.

På vår klinik finns det möjlighet att "gå undan" i väntrummen om man har en hund som behöver lite mer utrymme. Utöver detta är alla våra patienter mycket hjälpsamma och överseende och hjälper gärna till att kliva åt sidan eller på annat sätt lämna lite extra utrymme till dem som behöver det.

Välkommen att besöka oss!