Watertreadmill

Hydroterapi eller vattenträning är en avlastande och skonsam träningsform med många goda effekter. Till hydroterapi räknas bla simning och Watertreadmill.
Watertreadmill (WTM) är ett löpband i vatten som används vid rehailitering samt fysträning av hund. Löpbandet utgör botten av en tank som fylls med vatten i olika nivåer och därigenom avlastas hundens leder i rörelse.
Ju högre vattennivå i tanken, desto mer avlastas hundens leder. Genom vattnet får man även ett visst motstånd, som ökar ju snabbare hunden rör sig på löpbandet. Motståndet behövs för att bygga muskler.
Således kan man variera vattenivå samt hastighet på bandet, och få en varierad och välanpassad träning för hunden. En stor fördel med WTM är att man kan styra hunden i rörelse och hitta en vattennivå och hastighet där hunden rör sig ohalt. Hundar som under en längre tid gått med hälta kan ha svårt att hitta tillbaka till ett ohalt rörelsemönster och då är WTM ett bra hjälpmedel.
WTM är även ett fantastiskt hjälpmedel för att hitta hältor och rörelsestörningar. Många gånger hittar vi avvikelser i rörelseapparaten som är svåra att upptäcka annars.
WTM är således ett bra rehabiliteringsalternativ efter ex en operation då hunden behöver komma igång med rörelseträning under kontrollerade former i kombination med en minimal belastning.

WTM är även ett utmärkt träningsalternativ även för den friska hunden då vattnet ger ett ökat motstånd i löpträningen och hunden bygger muskler mer effektivt samt får en bättre kondition.

Välkommen att boka en prova-på-gång i treadmillen! Läs med under "Tidsbokning & Priser"