KRANIOSAKRAL TERAPI

What can I say!? Jag ÄLSKAR Kraniosakral terapi!!!

Kraniosakral terapi, eller KS som den också kallas, är en kraftfull behandling där jag som terapeut  med hjälp av mina händer lyssnar in kroppens flöden och blockeringar och hjälper den tillbaka till ursprungsläget. Den biodynamiska kraniosakral terapin är  en fjäderlätt och icke-tvingande behandlingsmetod vilket gör den oerhört behaglig som behandlingsform. 
Vi arbetar primärt med fascian som även kallas bindväv. Eftersom kraniosakralterapin har ett holistiskt synsätt så omfattar behandlingen HELA kroppen. Vi arbetar även med skelettstrukturer, muskulatur, senor & ligament, lymfsystem, andningsstrukturer, skallbenen mm för att bara nämna några få. Vi hjälper kroppen att hittta sin egen läkning vilket möjliggör en djupare läkning av hela kroppen inklusive mentala trauman som satt sig på cellnivå...
Den fantastiska kroppen besitter en oerhörd visdom som den så ödmjukt delar med sig av. Att få uppleva kroppens gensvar under behandling är magiskt, både för mig som terapeut och ofta även för den som ligger på bänken. Att den fungerar så oerhört fint på hund är i min upplevelse tack vare att djur inte har en massa  begränsande föreställningar om huvuvida det fungerar eller ej eller om att det är flummigt eller konstigt. 
Lika ofta som jag hjälper hunden med blockeringar i den fysiska kroppen, lika  ofta arbetar jag med själsliga trauman och blockeringar. 

Jag erbjuder även humanbehandlingar. Passa på att boka en kombinerad behandling där jag tar hand om bådde dig och din hund! 

Fråga mig gärna om du vill veta mer!