beteendeproblem

Jag har den stora lyckan att få arbeta med min hobby: HUNDAR! Och det är en arbetsuppgift jag hyser den allra största respekt och ödmjukhet inför. Hundarna har lärt mig så mycket!
Jag avslutade min Hundpsykologutbildning 2002 och har sedan dess arbetat med att hjälpa hundar och dess ägare att få en ökad förståelse för varandra.

Dogland Hunddagis blev startskottet för mitt yrkesmässiga hunderi år 1999. Under fyra års tid hade jag 25 st glada hundar som kom till mitt hunddagis varje dag. Jag har dagishundarna att tacka för mycket. Vilken enorm erfarenhet och kunskap de gav mig!

Jag har hunnit avverka diverse olika utbildningar genom åren. De som kom att betyda allra mest och som gjort absolut störst intryck på mig och mitt hunderi har varit HUNDutbildningsgruppens utbildningar. När jag kom i kontakt med David Selin och hans fru Maria kändes det som jag hittat hem... Tack för all den kunskap ni gett mig genom åren!


Mitt arbete innebär att öka kunskapen hos hundägaren och öka förståelsen för hunden som art och individ, samtidigt som vi tillsammans skapar förutsättingar för hunden att "passa in" i vårt samhälle som kanske inte alltid är så hundvänligt... Men i min värld har hunden alltid rätt att vara hund, oavsett våra önskemål.

Jag skall nog ärligt erkänna att jag inte arbetar som de flesta andra hundpsykologer. Jag ser helheten. I flera dimensioner. För mig är det viktigt att hunden får vara hund. Det är viktigt att människan i hundens liv förstår vad det innebär att hunden skalll få vara hund. Och jag hjälper til att öka kunskap och skapa förutsättningar för att dessa två arter skall kunna förstå varandra så bra som möjligt. 
Här ligger ett stort ansvar på människan! 
Jag hjälper kroppen att läka eventuell smärta och hjälper kroppen att släppa gamla trauman på cellnivå med hjälp av kraniosakral terapi. 
Jag är också väldigt ödmjuk inför att vi inte vet allt. Vi kan bara anta och arbeta utifrån det. 
Men kroppen och själen hänger ihop. Det är min upplevelse. Och dessa påverkar varandra vare sig vi vill eller ej. Likväl som vi påverkar varandra i en relation. Det blir således en holistisk behandlingsplan för hunden och dess människa. 

Jag bedriver ett nära samarbete med utvalda veterinärer och sakkunniga.
 

Har du frågor & funderingar?
Kontakta mig via mail: frida@dogland.se

Mina utbildningar :
* Raskunskap, Åsa Ahlbom/ Agneta Geneborg 1999
* HUND 3, HUNDutbildningsgruppen 2001
* Instruktör, HUNDutbildningsgruppen 2001-2002
* Hundpsykolog HUNDutbildningsgruppen, 2002-2003
* Blodspårsinstruktör, HUNDutbildningsgruppen 2001-2002
* Hundfriskvårdare,  HUNDutbildningsgruppen  2005-2006
* Hundens Beteendebiologi 1, Linköpings Universitet 2006
* Djurens komminikation 1, Linköpings Universitet 2006. 
* Håkan Björklunds Hemsjukvårdskurs, brevkurs  2003-2005     
* M1, SBK 2004
* M2, SBK 2004
* Adventure DogConference, HUNDutbildningsgruppen 2001-2010
* Friskvård för hund, Stefan Rosén, Regionsjukhuset Strömsholm 2005
* Parning och Valpning, Ann-Sofie Lagerstedt 2006
* Näringslära, Bo Edoff 2006
* Uppfödareutbildning Juridik, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning Genetik, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning, Anatomi, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning, Utfodring, SKK 2008
* Naturlig uppfödning, HUNDutbildningsgruppen, 2011
* Certifierad Fysioterapeut Hund, ReDog & Hundkuranten, 2011-2012
* Diplomerad massör hund, ReDog & Hundkuranten 2012
* Kraniosakralterapeut Hund, Apelgården 2017-2018
* Kraniosakralterapeut Human, Apelgården 2018-2019
* Basmedicin Hund, Apelgården 2017-2018